ACE Arabuluculuk Merkezi'ne ne zaman başvurabilirsiniz?

Arabuluculuk için uygun yasal ihtilaf durumunda, mahkeme işlemlerinden önce veya mahkeme devam ederken ACE Arabuluculuk Merkezi'ne başvurabilirsiniz.

Tarafların barışçıl bir şekilde ve kısa sürede bir sonuca varmak için anlaşmazlığın mümkün olan en erken aşamasında arabuluculuk aramaları faydalıdır.

Toplu işçi anlaşmazlıklarında, proje sonlandırırken, işyeri devir alırken…vb gibi İş Hukuk ve Ticaret Hukukunda Kanunun izin verdiği ihtilaflarda ACE Arabuluculuk Merkezi yardıma hazırdır.