Arabuluculuk Toplantılarına Kimler Katılıyor?

Arabuluculuk müzakerelerine katılanlar, arabulucular, anlaşmaya varmamış olan taraflar ve temsilcileri ve (ve varsa) saklama görevlileridir.

Bu süreç gizlilik ilkesi ile yürütülür. Tarafların rızasına bağlı olarak, müzakereleri destekleyen uzmanlar (psikologlar, uzmanlar, tercümanlar, finansal danışmanlar, ekonomistler, vb.) De katılabilir.

Anlaşmazlık içinde olan taraflar, arabuluculuk sürecini süreç boyunca özgür iradeleriyle her zaman sona erdirebilirler. Arabuluculuk bir çözümle sonuçlanmazsa, taraflar her zaman mahkemeye veya diğer hukuk yollarına başvurma hakkına sahiptir.

Arabuluculuk sürecine başvurmak, diğer yasal yollara başvurma hakkını ortadan kaldırmaz. Arabuluculuk sürecinde, uyuşmazlıkların çözümünde yasalarda belirtilen süreler ve son teslim tarihleri ​​(mahkeme, tahkim, vb.) Dikkate alınmaz.

Arabuluculuk sürecinin sonunda karara bağlanırsa, taraflarca imzalanan arabuluculuk uzlaştırma belgesi mahkeme kararı niteliğine sahiptir ve taraflar için yasal olarak bağlayıcıdır.