Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk, her iki taraf için de olumlu sonuçlar arayan bir çözüm sağlama konusundaki tarafsız ve uygun maliyetli bir süreçtir.
'' Arabuluculuk, yabancıların da dahil olduğu, tarafların özgürce kullanabileceği iş veya işlemlerden kaynaklanan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümü için geçerlidir. Aile içi şiddet iddiasını içeren anlaşmazlıklar arabuluculuk için uygun değildir. ”